1. صفحه(خانه)
  2. محصولات
  3. تجهیزات حمل و نقل
  4. نقاله مارپیچ لوله ای شکل
فرم انتقادات و پیشنهادات

Xipingle, Zhengding County, Shijiazhuang, Hebei Province, P.R. China

+86-311-88268111
+86-13011566087

pinglegroup@pingle.cn

لیست محصولات